Onze partners de afgelopen jaren zijn onder meer banken, ontwikkelaars, gebruikers en beleggers geweest. Voor onze partners hebben wij onder andere de navolgende werkzaamheden verricht:

Verhuur en verkoop winkelontwikkeling aan internationale retailer

Nieuwe winkelontwikkeling ter grootte van 6.250 m2 BVO gelegen op een binnenstedelijke locatie van een provinciehoofdstad. De stad krijgt met de verhuur van deze ontwikkeling een zeer prominente internationale retailer in haar winkelkern waarmee de al sterke retail-infrastructuur van de stad nog verder versterkt wordt. De ontwikkeling wordt in Q2 2017 opgeleverd. RECIM adviseerde de ontwikkelaar bij het tot stand brengen van de huurovereenkomst met de retailer alsmede bij de verkoop van de ontwikkeling.

Asset Management kantoorontwikkeling

In opdracht van de ontwikkelaar voert RECIM het commercieel asset management uit van een grootschalige nieuwe kantoorontwikkeling ter grootte van circa 25.000 m2. De kantoorontwikkeling is voor het overgrote gedeelte langjarig verhuurd aan een internationale corporate; de huidige leegstand bedraagt daarmee circa 8.000 m2. Doel van het asset management is waarde creatie voor de eigenaren middels een actieve rol bij de verhuur en verbetering van de kwaliteit en verhuurbaarheid van het gebouw.

Begeleiding multifunctionele gebiedsontwikkeling

Een internationale corporate heeft RECIM de opdracht gegeven de gebiedsontwikkeling van het terrein waarop zij gevestigd is ter hand te nemen. Het stedenbouwkundige plan vormt daarbij het uitgangspunt voor een ontwikkelaarsselectie waarbij integrale planvorming en risicoverlegging uitgangspunten zijn voor de invulling van het gebied. De multifunctionaliteit komt tot uiting in de combinatie van wonen, werken en horeca voorzieningen. RECIM organiseerde proces en ontwikkelaarsselectie.

Heronderhandelingen portefeuille winkels over geheel Nederland

In opdracht van een internationaal retailconcern heeft RECIM de huurvoorwaarden van de winkels in Nederland heronderhandeld. Daarbij is het aantal vestigingen terug gebracht van ruim over de 200 naar 100. RECIM heeft in zeer korte tijd in gesprek met alle grote winkelbeleggers de portefeuille naar de gewenste omvang en daarbij passende huren gebracht. Naast de winkels heeft RECIM ook het hoofdkantoor (ca. 9.000 m2 kantoor) met het distributiecentrum (ca. 28.000 m2 logistieke ruimte) voor de retailer gehuurd.

Advisering bij herstructurering kantorenportefeuille

In opdracht van één van de Nederlandse vastgoedbanken heeft RECIM geassisteerd bij de herstructurering van een omvangrijke kantorenportefeuille. Daarbij heeft RECIM onder meer de overdracht van het beheer van de portefeuille op zich genomen.