Disclaimer

Alle op deze website gepubliceerde informatie wordt gepubliceerd in goed vertrouwen en is alleen geschikt voor algemene informatieve doeleinden. De informatie is verstrekt door RECIM BV. Wij gaan er daarbij vanuit dat de informatie up-to-date en correct is. Wij geven daarbij geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website en/of de informatie, producten, diensten, of afbeeldingen op de website. Het zich baseren op deze informatie is daarom strikt voor eigen risico.

Nimmer zullen wij aansprakelijk zijn voor verliezen en/of schade, inclusief en zonder beperking van eventuele indirecte schade en/of gevolgschade, of verliezen en/of schade als gevolg van financiele verliezen, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites waar wij geen enkele invloed op uitoefenen. We hebben daarom geen enkele controle over de aard, inhoud en de beschikbaarheid van deze sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling van deze sites.

Er wordt alles aan gedaan om de website up and running te houden. Echter, RECIM BV neemt geen verantwoordelijkheid en zal niet aansprakelijk zijn voor tijdelijke onbereikbaarheid vanwege technische problemen.

 

Copyright

© Copyright – 2019 RECIM BV – Alle rechten voorbehouden

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag geheel nog gedeeltelijk worden gereproduceerd, gewijzigd, doorgegeven, of in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of anderszins worden gebruikt, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RECIM BV.